AIKA VAIHTAA UUTEEN SÄNKYYN?

vaihdatempuriin.jpg

Ihmisellä saattaa mennä pitkän aikaa ennen kuin tämä tunnistaa huonon nukkumisergonomian vaikutukset kehoon ja palautumiseen. Hän saattaa nukkua huonosti heräilemällä pitkin yötä, herätä raajojen puutumiseen tai esimerkiksi ylipäänsä herätessään tuntea, ettei palautunutkaan kunnolla yöunista. Yleensä ei ymmärretä, kuinka tärkeitä keholliset viestit ovat ja kuinka helposti ne sivuutetaan, ajatellaan vaikka, että tässä nyt on stressiä erinäisistä asioista. Ei välttämättä osata yhdistää kehollisia viestejä siihen, että sänky saattaakin olla syynä erilaisiin uniongelmiin.

Sängyn ikä on vain yksi mittari sen vaihtotarpeelle, sillä voi olla mahdollista, että sänky on ollut epäsopiva jo ostettaessa. Tällainen riski on erittäin suuri, jollei vuodetta ole hankittu siihen koulutetulta nukkumisergonomian asiantuntijalta.

Esimerkiksi jos televisio menee rikki, se yleensä korjautetaan välittömästi tai vaihdetaan uuteen. Jollei television kuva esimerkiksi näy, ongelma on helposti tunnistettavissa, laite on rikki. Patja taas sen sijaan kuluu vuosien saatossa pikkuhiljaa, menettää kyvyn jakaa pintapainetta ja tukea kehoa oikein. Kun keho ei oikein muutakaan voi, se pyrkii sopeutumaan muutoksiin.

Patjan kulumisen myötä nukkumisasento saattaa myös muuttua. Uusi asento voi olla todella epäedullinen kokonaisterveydelle, mutta sallii silti jonkinmoiset yöunet: niin riittävät, että selviydymme jokaisesta päivästä, mutta kunnollinen palautuminen ja elämisen hyvä laatu kärsii.

Epäsopiva tyyny tai kulunut patja voivat aiheuttaa univaikeuksia mm. vaikeuttaa nukahtamista, häiritä yöunta tai herättää liian varhain.

tempur-sanky

Tässä neljä keskeistä hälytysmerkkiä – jos huomaat jotain näistä esiintyvän itselläsi, kannattaa nukkumisergonomiaan kiinnittää huomiota mahdollisimman pian!

Puutuvat raajat

Jos hermot joutuvat puristukseen yön aikana, voi aiheutua raajojen puutumista, mikä häiritsee unta.

Puristuksessa olevan hermon verenkierto on estynyt, jolloin sen toiminta heikkenee.  Hyvin yleistä on kylkimakuulla nukkuessa, että kehon alla oleva käsi puutuu. Syynä tähän on yleensä liian kova alusta, tai liian matala tyyny tai nämä yhdessä, jonka takia yläraajan radiushermo puristuu patjan ja olkaluun väliin ja joutuu näin pinnetilaan. Nukkujan uni saattaa raajojen puutumisesta johtuen olla hyvinkin levotonta. Hän saattaa vaihtaa asentoa esimerkiksi vatsamakuulle, josta voi taas koitua niska- ja selkävaivoja.

Jäykkä, puutunut tai kipeä selkä

Nukkuessamme aivojen hallinnoima vartalon asentokontrolli menee ns. pois päältä, ja luovuttaa vastuun vartalomme tukemisesta tyynylle ja patjalle. Myös tietenkin vuodepohja ja sijauspatja ovat tukivastuussa.

Jos alusta tukee huonosti, ohjautuu selkäranka joko kiertymään tai taipumaan aiheuttaen taas venytystä rangan nivelistön nivelsiteisiin ja nivelkapseleihin. Tällöin nivelten ympärillä olevat lihakset taas voivat jännittyä. Tämä taas aiheuttaa sen, että lihasten jännittymisestä viiveellä kehittyvä suojareaktio pyrkii estämään virheellisen asennon, mutta voi tuottaa samalla myös kipua ja lihasjäykkyyttä, joka yleensä huomataan vasta aamulla sängystä noustessa.

Tempur -tyyny ja patja yhdessä mahdollistavat fysiologisesti paremman asennon, jolloin ennaltaehkäistään huonosta nukkumisasennosta johtuvia selän jäykkyyksiä ja kiputiloja.

Kannattaa kuitenkin myös huomioida, että selän jäykkyys tai kivut voi johtua myös muista syistä kuin pelkästään sängystä. Nukkumisergonomian tarkistaminen on kuitenkin erittäin tärkeää selkävaivaiselle. Hyvällä patjalla ja tyynyllä on suuri merkitys nukkumisergonomiaan sekä unen laatuun ja palautumiseen. Huono patja ja tyyny taas voivat olla osasyyllisiä ongelmiin, jonka takia niihin kannattaa ehdottomasti panostaa.

Heräämisen jälkeen tunnet itsesi fyysisesti voimattomaksi

Jos herää uuteen päivään fyysisesti väsyneenä, syvä uni on saattanut jäädä vähäiseksi. Tämä voi johtua epämukavuuden tunteesta, joka aiheutuu huonosta nukkumisasennosta tai huonosta nukkumisalustasta, jolloin kehoon on voinut kohdistua pistekohtaista painerasitusta.

Asentoa joudutaan vaihtamaan usein edellä mainituista syistä, jolloin syvä uni sekä muut unen vaiheet häiriintyvät. Syvän unen aikana erittyy mm. kasvuhormonia, joka vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaan ja sitä kautta taas lihasvoimaan. Tämä voi olla syynä väsyneeseen ja voimattomaan oloon herätessä.

Kun ihminen nukkuu yönsä hyvin, hän on herätessään rentoutunut ja virkeä.

Vaikutukset toimivat myös toiseen suuntaan. Urheilijat ovat raportoineet parantuneista tuloksista, kun nukkumisergonomia, unen huolto ja nukkumisalusta on laitettu kuntoon vaihtamalla Tempuriin. Parantunut tulostaso voidaan havaita noin kahden kuukauden paremman nukkumisen jälkeen. Sängyn ja tyynyn vaihdosten vaikutukset eivät siis näy heti, vaan vaativat oman aikansa.

Viivästynyt nukahtaminen

Terveellä ihmisellä uneen siirtyminen valveilla olosta kestää yleensä alle 15 minuuttia. Nukahtaminen on tietenkin yksilöllistä ja syyt sen häiriöihin ovat yleensä moninaiset, kuten ylivireystilat, kivut, riittämätön unipaine tai makuuhuoneen valoisuus.

Hyvin usein nukkumisergonomian ja nukkuma-alustan merkitys unihäiriöiden aiheuttajina jäävät huomiotta, mutta tutkimuksissa ne nousevat esiin. Esimerkiksi Skogbyn uniklinikalla tehdyn tutkimuksen perusteella 39% unihäiriöistä kärsivistä koehenkilöistä raportoi nopeammasta nukahtamisesta Tempur-patjalla ja tyynyllä, vaikka tutkimusjakso oli vain 1-2 yötä.

Yleisesti Tempur-tutkimuksiin osallistuneet koehenkilöt toteavat tyynyn ja patjan mukautuvan miellyttävästi vartaloon, mikä helpottaa nukahtamista. Asennon muuttamisen tarve vähenee, kun painetta vähentävä alusta sallii esteettömän pintaverenkierron kehossa. Oikean kokoisen ja mallisen tyynyn valinta rauhoittaa nukkumisasentoa ja estää esimerkiksi olkapäähän kohdistuvaa rasitusta kylkimakuulla nukuttaessa, mikä taas parantaa unenlaatua.

Painetta vähentävä Tempur-materiaali muotoutuu vartalon mukaan täydellisesti. Selkä- ja uniliitto suosittelevat Tempuria!

Kehno alusta voi viivästyttää nukahtamista, mikä voi johtaa siihen, että optimaalinen nukahtamisaika meneekin ohi. Aikuisen unirytmi on 90 minuuttia eli jos esimerkiksi klo 22 väsyttää, muttei mene nukkumaan, seuraava tilaisuus sisäisen keskuskellon mukaan olisi 23.30.

Monet meistä pitää jatkuvaa asennon vaihtamista, patjan pintapaineesta tai kiertyneestä asennosta johtuvaa epämukavuuden tai kivun tunnetta normaaleina asioina liittyen nukkumiseen. Tosiasiassa ne ovat kuitenkin hälytysmerkkejä, jotka yrittävät kertoa sängyn ja tyynyn vaihtamisen tarpeesta. Muistathan siis kuulostella kehoasi, se yrittää kertoa sinulle jotain.

Asiantuntija auttaa ja saat varmasti sitä mitä tarvitset

Koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija (KNA) omaa valmiudet arvioida nukkumisergonomiasi nykytilaa ja sen vaikutuksia toimintakykyysi. Hän osaa valita sinulle yksilöllisesti toimintakykyäsi edistävät vuode-, patja-, tyyny- ja peittoratkaisut, sekä opastaa unenhuollon kysymyksissä.

Omalle keholle parhaiten sopiva sänky löytyy varmimmin koulutetun asiantuntijan opastuksella.

Nukkumisergonomia.fi sivustolta löydät sinua lähimmät nukkumisergonomian asiantuntija-koulutuksen saaneet henkilöt sekä mistä heidät löytää. Sivulta löytyy myös nukkumisergonomian kartoitusopas ja nukkumisergonomiaan liittyviä videoita.

Oppaat & Videot – Nukkumisergonomia.fi

Sivuston asiantuntijarekisteri palvelee myös terveydenhuollon ammattilaisia, jotka haluavat ohjata oman asiakkaansa osaavalle asiantuntijalle.

Tutustu Tempurin sänkyvalikoimaan tästä!

tempur