Suun hyvinvointi

MITÄ ON BRUKSISMI ELI HAMPAIDEN NARSKUTTELU?

Hampaiden narskuttelusta eli bruksismista kärsii kolmannes suomalaisista. Se tarkoittaa sitä, että henkilö narskuttelee hampaitaan, puristaa ylä- ja alaleukaa kovasti yhteen tai työntää alaleukaa tahdosta riippumatta. Sitä esiintyy erityisesti öisin. Vaikuttaa siltä, että bruksismi on keskushermoston säätelemää ja sen tausta on geneettinen. Sen voi laukaista kova stressi tai pään alueelle osuva trauma. Myös masennus, ahdistus, tupakointi, […]

MITÄ ON BRUKSISMI ELI HAMPAIDEN NARSKUTTELU? Read More »

MIKSI SUUN HYVINVOINTI ON TÄRKEÄÄ?

Artikkeli on suunnattu suun terveydestä kiinnostuneelle Suun terveys Suun terveys on hyvin olennainen osa yleisterveyttä ja hyvinvointia. Terve suu on kuin suojamuuri, joka pysäyttää taudinaiheuttajien matkan suun kautta syvemmälle elimistöön ja verenkiertoon. Ter­ve suu hei­jastuu hyvin­vointiin myös mo­nella muul­lakin ta­valla. Puutteel­linen pu­renta tai hampaat­tomuus mm. voi vai­keuttaa syö­mistä ja pu­hetta se­kä yksi­puo­listaa ra­vintoa. Jo muu­taman

MIKSI SUUN HYVINVOINTI ON TÄRKEÄÄ? Read More »